Xuất hiện lỗ hổng an ninh mạng Wi-Fi toàn cầu đã bị hack

2028

Các nhà nghiên cứu sẽ tiết lộ chi tiết về một lỗi lỗ hổng mới có tên là KRACK, lỗ hỗng bảo mật của Wi-Fi cho phép hacker biết được nội dung gửi giữa các máy tính và điểm truy cập wifi. Theo Ars Technica, tận dụng điểm yếu trong WPA2 security protoco, authentication scheme nổi tiếng được dùng cho bảo vệ mạng lưới wifi cá nhân cũng như nhiều tổ chức khác nhau.

Bạn có thể thấy đây là một vấn đề khác nghiêm trọng

United States Computer Emergency Readiness Team vừa đưa ra lời cảnh bảo khẩn cấp sau khi phát hiện lỗ hổng trên:

US-CERT vừa nhận ra một số điểm yếu trong key management của Wi-Fi Protected Access II (WPA2) security protocol. Cho phép kẻ xấu decryption, packet replay, TCP connection hijacking, HTTP content injection, và nhiều hành động chuộc lợi bất chính khác. Với mức độ như vậy, các chuẩn kết nối trong mạng đều sẽ bị ảnh hưởng. CERT/CC cùng nhà nghiên cứu KU Leuven sẽ đưa ra công bố chi tiết về vấn đề trên trong thời gian sớm nhất

Vẫn chưa rõ việc xâm nhập vào thông qua Wi-Fi networks có phức tạp hay không, nhưng mọi người vẫn chờ đợi thông tin chính thức từ trang web krackattacks.com vào ngày hôm nay trước khi nó chính thức được nói tới trong sự kiện Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2 một hội nghị về an ninh mạng, được tổ chức ở Dallas.

Techtalk via Verge

CHIA SẺ