Visual Studio 15.6 có gì mới?

2185

Phiên bản 15.6 beta update của Microsoft’s Visual Studio 2017 IDE, giờ đã có thể tải về. Đồng thời, Visual Studio phiên bản 15.5 cũng đã được tung ra chính thức, không còn ở giai đoạn beta nữa.

Các tính năng trong Visual Studio 2017 15.6 beta

Ngày 7 tháng 12 Microsoft đã tung ra phiên bản beta Visual Studio 2017 15.6. Các tính năng của nó bao gồm:

  • CPU Usage tool giờ sẽ hiển thị source-line highlighting dựa trên tầng suất sử dụng một đoạn code nhất định.
  • Sử dụng tính năng IntelliSense cho Python code sẽ không còn cần một database hoàn chỉnh.
  • Team Explorer collaboration tool đã có cải thiện tính năng Git tags, với Tags tile cho phép xem toàn bộ tags trong một repo. Developer cũng có thể xóa và push tags và tạo một branch mới từ tags.
  • Nút truy cập vào App Authentication Extension, dùng để tinh chỉnh một thiết bị cho các setting bảo mật khi làm việc với Azure cloud, được đưa vào setup chính.
  • Tính năng Real-time test discovery, dành cho các projects sử dụng Roslyn compiler để tìm kiếm các test và phổ biến Test Explorer, sẽ được mở ở chế độ default kể từ phiên bản 15.5.
  • Với quá trình phát triển của Azure cloud, Visual Studio có hỗ trợ phân phối liên tục tới Azure cho Team Foundation Version Control, Git SSH remotes, và web apps cho containers.
  • WCF Web Service Reference liên kết với bên cung cấp dịch vụ giờ đã hỗ trợ service reference có sẵn, giúp đơn giản hóa quá trình tạo lại client proxy code cho một web service được nâng cấp.

Visual Studio 2017 15.5 đã có bản chính thức

Visual Studio 2017 15.5 đã có thể tải về từ ngày 4 tháng 12, với tính năng load nhanh hơn trong C# và Visual Basic.

Visual Studio 2017 15.5’s compiler và standard library cũng hỗ trợ cho C++ 17 standard:

Compiler hỗ trợ khoảng 75% của 17 tính năng của C++, bao gồm structured bindings, constexpr lambdas, inline variables, và float expressions.

C++ code generation đã được cải thiện

C++ Core Guidelines mới sẽ bảo đảm chất lượng của C++ code.

Hỗ trợ cho Google Test Framework assists với Google Test C++ unit tests

Linux C++ hỗ trợ cross-compilation cho ARM microcontrollers.

Cũng trong Visual Studio 15.5:

Với Angular 2, platform này sẽ hỗ trợ inline và .ngml template files, thông qua dịch vụ ngôn ngữ (language service) của Angular 2. Tính năng này hỗ trợ quá trình phát triển của TypeScript và JavaScript.

Với TypeScript và JavaScript language service, lỗi khiến cho sử dụng nhiều memory hơn dự định đã được fix. Lỗi trên cũng có khả năng khiến load sai phiên bản TypeScript trong multiproject. Để cải thiện hiệu năng và tính an toàn trong các project lớn, Only Analyze Projects chứa Files Opened trong Editor checkbox đã được thêm vào trang JavaScript/TypeScript Text Editor Project Options.

IntelliTrace thêm hỗ trợ ASP.Net app với khả năng chạy IIS (Internet Information Services) Express.

Cho phép developer chạy các command trên một hệ thống từ xa trong Visual Studio Connection Manager. Developer cũng có thể copy sử dụng system trên.

F# Language Support checkbox trong .Net desktop development workload đã được đổi tên thành F# Desktop Support.

F# language support được cài đặt sẵn với một workload  cần có .Net Core 2.0. F# .cũng bao gồm .Net Core 2.0 SDK.

Nó cũng hỗ trợ phiên bản beta của Language Server Protocol, vốn cho phép developers sử dụng ngôn ngữ mà vốn không được hỗ trợ trên Visual Studio. The Language Server Protocol beta được coi như là một extension trên Visual Studio Marketplace.  

Quản lí bảo mật, dành cho việc xác định bí mật như database connection streams và web service keys.

Xamarin Live Player, dành cho việc deploy và debug mobile apps liên tục sử dụng Visual Studio và một thiết bị iOS hoặc Android.

Khả năng dùng .Net Core, phiên bản cross-platform của .Net, với Azure Functions serverless computing platform.

Hỗ trợ cho Git submodules và Team Explorer.

Techtalk via Infowold

CHIA SẺ