Trong khi nhà tuyển dụng yêu thích JavaScript nhưng developers lại khoái Python

2142

Khi nói đến các ngôn ngữ lập trình đang được săn đón bởi các nhà tuyển dụng, JavaScript, Java, Python, C ++, và C hiện vẫn đứng đầu trong các cuộc khảo sát gần đây. Tuy nhiên các developer vẫn muốn học thêm các ngôn ngữ như Python, Go, và Kotlin.

Một cuộc khảo sát các developer bởi HackerRank, được thực hiện vào tháng 10 vừa rồi, không có nhiều khoảng cách giữa ngôn ngữ nhà tuyển dụng săn đón và ngôn ngữ mà developer biết. Tuy vậy, Python vẫn là ngôn ngữ mà hầu hết các developer đều muốn học, HackerRank cho biết.

Các developer hàng đầu cũng cho biết rằng họ sẽ học Go, Python, Scala, Kotlin và Ruby, theo thứ tự ưu tiên giảm dần.

Mặt khác, HackerRank lưu ý rằng sở thích ngôn ngữ sẽ thay đổi theo ngành. Java, ví dụ, luôn được ưa thích trong các dịch vụ tài chính, trong khi C chiếm ưu thế trong phát triển phần cứng.

HackerRank cũng cho biết có khá nhiều khoảng cách đối với thị trường cung và cầu của JavaScript framework khi mà nhu cầu luôn cao hơn số lượng developer có thể đáp ứng.

React JavaScript UI library thì có khoảng cách lớn nhất với khoảng 37% công ty muốn phát triển về React nhưng chỉ có khoảng 19% developer là chuyên về ngôn ngữ đó.

Đối với Angular, tình hình có vẻ khả quan hơn với khoảng 39% có như cầu trong khi chỉ có 32% số developer đáp ứng được. Đối với Node.js, khoảng cách là giữa 38% và 30%.
Trong số 39,441 developer được khảo sát, 7,000 người cũng là những nhà quản lý tyển dụng vốn cũng được  HackerRank đặt câu hỏi thêm về tuyển dụng.

Các phát hiện khác trong báo cáo bao gồm:

Hiện nay, các developer đang bắt đầu học lập trình rất sớm với hơn một phần tư đã viết code trước 16 tuổi.

Kỹ năng giải quyết vấn đề được xem là quan trọng nhất của developer, hơn cả việc thông thạo về ngôn ngữ, debug và thiết kế hệ thống.

Trong khi 67 phần trăm các nhà phát triển có bằng cấp về khoa học máy tính, khoảng 74 phần trăm cho biết họ cũng tự học.

Trung bình, các nhà phát triển biết khoảng bốn ngôn ngữ nhưng họ vẫn muốn biết thêm nữa.

Techtalk via infoworld