Tại sao Nodejs chạy nhanh hơn Apache?

5162

Tại sao Nodejs chạy rất nhanh, nhanh hơn Apache tới mấy lần, và không cần thiết phải dùng nginx với nodejs, sử dụng cache dữ liệu trực tiếp như redis chứ đừng cache request, thì có 2 ý chính sau:
– Nodejs sử dụng v8 engine, Javascript được build trực tiếp ra mã assembly ví dụ các vòng for, cơ chế bỏ lookup dynamic prop bằng offset, cache inline (thêm ngốn ram vì các flag compile), tốc độ tiệm cận C, trên mobile thì bằng 50% C, và nhanh hơn java,python hay php khá nhiều. Các cơ chế dynamic kiểu step theo flow trạng thái lúc runtime được gọi theo cache inline, ko vấn đề, thậm chí eval cache mã build lại để lookup theo hash code, tốn ram tí thôi.

Tham gia ngay để biết thêm về cuộc chiến


– Nodejs sử dụng single thread, không bị deadlock, loopback event ngon qua cơ chế 2 queue, giống kiểu hồi sinh viên viết 1 thread đón nhận kết nối và chuyển giao cho 1 lượng worker cố định xử lý, mỗi cái xử lý chuyên 1 luồng như io, tính toán, rồi bắn message trở lại để trả về qua time ping định kỳ kiểu interval.

 

Techtalk via thanhtupham

CHIA SẺ