Tại sao bạn muốn dùng Jumbo Frame

861

Jumbo frame là frame có size quá kích cỡ thông thường là 1500 bytes, có thể lên đến 9000 bytes. Mục đích của nó để giảm số packet cần sent -> tránh fragment -> tránh mất gói, xác suất mất càng cao nếu càng bị cắt thành nhiều gói -> CPU xử lý để đóng gói, tháo rỡ packet ở hai đầu cũng giảm ( do số packet phải gửi giảm và tránh fragment )

Nhưng tại sao jumbo frame không được dùng mặc định, vì có thể client sẽ sử dụng bừa bãi và liên tục gửi các jumbo frame khiến hết bandwidth và hơn nữa latency cũng là vấn đề khi xem xét jumbo frame vì frame size lớn di chuyển chậm hơn.

Jumbo frame là frame có kích cỡ rất lớn khoảng từ 1600 bytes đến 9216 bytes nên di chuyển rất chậm, latency cao, không thích hợp với các ứng dụng cần real time hay yêu cầu low latency như VOIP. Nhưng với NFS hay iSCSI SAN hay FCOE lại giúp gia tăng network performance.

Mặc định frame có kích cỡ frame size tiêu chuẩn là 1518 bytes, MTU size = 1500 bytes, chính là payload của frame, data thực tế chrỉ có 1460 bytes (MSS – Maximum Segment Size ) do 20 bytes dành cho IP header + 20 bytes cho TCP header.

Nhưng do các phát triển công nghệ, nhiều thông tin cần được thêm vào frame ví dụ vlan, khiến frame tăng lên 1522 bytes, 4 bytes cho vlanid hay FCOE khiến MTU size tăng lên 2500 bytes.

Jumbo frame tuy được implement trên nhiều vendor nhưng không có một IEEE specification nào cả, nên các implementation này có nhiều dị biệt.

Điều kiện sử dụng jumbo frame là server nic và switch đều phải hỗ trợ, tất cả cả hop đều hỗ trợ cùng MTU size

Switch mà không hỗ trợ jumbo frame sẽ drop frame. Nếu các hop không support cùng MTU size thì jumbo frame sẽ không có hiệu quả, do vẫn có fragmentation ở các trạm trung gian, chính fragmentation này khiến throughput bị giảm.

CHIA SẺ