Trang Chủ Tags User

Tag: user

Phân quyền user với Laravel và Vue-router

Người viết: Mai Trung Đức Chào mừng các bạn quay trở lại với bài viết của mình. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các...

Những hệ thống lớn như Facebook, Twitter, Instagram sinh ra ID...

Lời nói đầu Một vài cách đơn giản để gán ID cho dữ liệu đó là dùng auto increment có sẵn của DB hoặc dùng...

Người dùng app đã bỏ đi đâu?

Mỗi năm tại Localytics, chúng tôi lại nghiên cứu các dữ liệu để tính toán số lượng người dùng vẫn còn tương tác với...