Trang Chủ Tags ứng dụng web

Tag: ứng dụng web

Các lỗ hổng thường gặp và cách thực hiện lập trình...

Người viết: maiphuoctung 1. Kiểm soát truy vấn cơ sỡ dữ liệu để tránh lỗ hổng SQL Injection - Nguy cơ: Khi truy vấn tới cơ sở...

Các lỗ hổng thường gặp và cách thực hiện lập trình...

Người viết: maiphuoctung 3. Sử dụng token để tránh lỗ hổng CSRF - Nguy cơ: CSRF (Cross-site request forgery) là phương pháp mượn quyền của người dùng...

Xây dựng ứng dụng web với Python + Flask Framework +...

Ở bài viết trước mình đã hướng dẫn xong thiết lập cho cả front và server(tại đây). Để chuẩn bị tiếp cho các phần...

Xây dựng ứng dụng web với Python + Flask Framework +...

Kết thúc chuỗi bài viết về chủ đề Xây dựng ứng dụng web với NodeJS + Express FrameWork + AngularJS thì hôm nay mình xin triển...

Tự học kiểm thử tự động với Appium- Giới thiệu Appium...

Kiểm thử tự động là một khái niệm khá quen thuộc trong kiểm thử phần mềm, nhưng để nắm bắt và update những công...