Trang Chủ Tags Swift 5

Tag: Swift 5

Swift 5 Có gì mới ?

Swift 5 đã phát hành ngày 25/3/2019, có nhiều cái tính năng mới như là Escaping Raw Strings, handling future enumeration, result type... Hôm...