Trang Chủ Tags So little time

Tag: so little time

Quá nhiều thứ để học nhưng lại có quá ít thời...

Bài viết của mình được dịch từ "So much to learn, so little time" của "Rick West" trên freeCodeCalm nói về việc quản lý thời gian,...