Trang Chủ Tags Service

Tag: Service

Multi-Thread và Service trong Android

I. Multi-Thread 1: Thread là gì? Thread là một luồng của một chương trình đang chạy. Một chương trình đang chay thường sẽ có 1 luồng...