Trang Chủ Tags Refactoring

Tag: refactoring

Một số kỹ thuật Refactoring phổ biến

Trong quá trình code mình nhận thấy với những hàm được viết quá nhiều dòng, nhất là trong hàm đồng thời thực hiện nhiều...

8 cuốn sách cần đọc nếu muốn “thoát kiếp” Junior

Ryan Holiday từng nói rằng nếu bạn muốn đọc sách, đừng nghĩ về nó như một hoạt động, hãy xem nó như là một...

Code refactoring

Code refactoring là hoạt động chỉnh sửa khiến source code dễ đọc hơn, được tổ chức khoa học hơn, và (có thể) có kiến...