Trang Chủ Tags QA tester

Tag: QA tester

Danh sách các công cụ quản lý kiểm thử trong năm 2019

Danh sách các công cụ quản lý kiểm thử trong năm...

1) qTest QTest cung cấp cho các nhóm phát triển và kiểm thử phần mềm với việc dễ học, dễ sử dụng, kiểm tra nhanh...
Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử phần mềm

Nâng cao, Phát triển sự nghiệp của bạn trong kiểm thử...

1. Mở đầu Sau một thời gian bắt đầu ở vị trí đầu tiên trong bất kỳ nghề nghiệp nào, mọi người sẽ bắt đầu...

Các cải tiến trong quy trình kiểm thử bạn đã biết...

Trong quá trình phát triển phần mềm. Các bạn có bao giờ nghĩ đến làm thế nào để cải thiện chất lượng của phần...

Vai trò và tố chất cần có của một Test Manager

Trong quá trình lăn lội với nghề Testing, có những Tester đã vươn lên đến vị trí cao hơn – Test Manager hay còn...

Mô hình Agile trong phát triển và kiểm thử phần mềm

I. Khái niệm Phương thức phát triển phần mềm Agile là một tập hợp các phương thức phát triển lặp và tăng dần trong đó...