Trang Chủ Tags NativeScript

Tag: NativeScript

Angular cho phép developer chia sẻ code giữa web và mobile...

Mục tiêu của Angular chính là việc có thể chia sẻ code giữa các ứng dụng web và mobile app đang trở thành hiện...

Có gì mới trong NativeScript?

NativeScript, một framework để phát triển ứng dụng native trên điện thoại di động tận dụng các công nghệ JavaScript, đang được trang bị...