Trang Chủ Tags Microservices

Tag: Microservices

Cách xác thực và phân quyền trong Microservices

Nguồn: engineering.tiki.vn Xác thực (authentication, trả lời câu hỏi bạn là ai) và phân quyền (authorization, trả lời câu hỏi bạn có thể làm được...