Trang Chủ Tags Memoize

Tag: Memoize

Kĩ thuật Memoize cải thiện performance

Memoize là một kĩ thuật cache lại giá trị trả về của các hàm dựa trên tham số truyền vào nó. Kĩ thuật này có...