Tags Lateinit

Tag: lateinit

Có nên sử dụng Kotlin lateinit var hay không?

Người viết: Dang Anh Quan Tóm tắt về lateinit Theo giới thiệu về bối cảnh từ doc thì các property với non-null type sẽ phải được...