Trang Chủ Tags Lập trình hướng đối tượng

Tag: lập trình hướng đối tượng

5 câu hỏi lập trình viên .NET/Java đang học JavaScript và...

Bài viết này của Harry Cummings, tác giả của cuốn sách Learning Node.js for .NET Developers dành cho những người có kinh nghiệm phát triển...

[Javascript] Dùng con trỏ this trong Javascript thế nào cho đúng?

Con trỏ this có lẽ là một khái niệm không mấy xa lạ trong lập trình hướng đối tượng, nó là một thể hiện...

Hướng Đối tượng trong JavaScript cho người mới bắt đầu

Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề cơ bản bằng việc tập trung vào Hướng đối tượng trên JavaScript (OOJS) – bài viết...