Trang Chủ Tags Java 11

Tag: java 11

Java 11 có gì đáng để mong đợi?

CORBA, Java EE và JavaFX support sẽ bị xóa bỏ, trong khi chỉ một số ít các tính năng mới được bổ sung. Oracle đã...