Trang Chủ Tags Học đại học

Tag: học đại học

Bệnh “ảo tưởng sức mạnh” của các bạn trẻ

I. Lời nói đầu Mình có được đọc một bài báo về vấn đề ảo tưởng sức mạnh của các bạn trẻ, đặc biệt là...

Sinh viên CNTT làm thế nào để học tốt ở trường...

Tôi vẫn còn nhớ rõ thời điểm này cách đây đúng bốn năm. Khi ấy, tôi và các bạn cùng khoá vừa bước vào...