Trang Chủ Tags Hardware

Tag: hardware

Sự khác nhau giữa Buffers và Cached

Cached Là kích thước của page cache. Buffers là kích thước của in-memory block I/O buffers. 2. Trả lời dài: Cả Cached và Buffers...

Hệ thống của bạn đã ổn định?

Với 20 kinh nghiệm build hơn trăm hệ thống máy tính. Có thể nói công việc này không khó chút nào cả, thậm chí...