Tags Growth hacking

Tag: growth hacking

Airbnb – Con đẻ của công nghệ Growth Hacking

Trong bài “Growth hacking – Giải pháp để tăng trưởng số lượng người dùng?“, tôi đã giới thiệu cho các bạn biết về vấn đề...

Cách chọn “GROWTH HACKING” channel phù hợp dựa trên Data

Những cái tên như Pinterest, Facebook, Canva, Dropbox,… đã giải quyết rất tốt vấn đề và đạt được số lượng người dùng sản phẩm...

Growth hacking một loại hình nghệ thuật mới dành cho lập...

Giống như bất kì loại hình nghệ thuật nào, growth hacking yêu cầu sự đổi mới liên tục. Cũng giống như âm nhạc phải...