Tags Dubai

Tag: Dubai

Dubai sử dụng camera AI nhìn khuôn mặt người dân để...

Camera thông minh (smart camera) đã được dùng để đo lường sự hài lòng của khách hàng tại bốn "Trung tâm Hạnh phúc của...