Trang Chủ Tags Data science

Tag: data science

So sánh MongoDB và MySQL: Cở sở dữ liệu nào thì...

Giới thiệu Các cơ sở dữ liệu quan hệ giữ vị trí đi đầu trong nhiều thập kỷ và vào thời gian đó là sự...

Sử dụng trigger trong SQL qua ví dụ cơ bản

Trigger là gì ? Hiểu đơn giản thì Trigger là một stored procedure không có tham số. Trigger thực thi một cách tự động khi...

Top các thư viện Python tốt nhất cho Data Scientist nửa...

Khi Python ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng Data Science trong những năm gần đây, tôi đã muốn tổng...