Tags Camera AI

Tag: Camera AI

Dùng AI camera giám sát nhân viên là tội ác?

Kiểm soát hành vi nhân viên theo thời gian thực có thể giúp công ty hoạt động tốt hơn, nhưng điều này cũng bị...

Dubai sử dụng camera AI nhìn khuôn mặt người dân để...

Camera thông minh (smart camera) đã được dùng để đo lường sự hài lòng của khách hàng tại bốn "Trung tâm Hạnh phúc của...