Trang Chủ Tags Cached

Tag: cached

Sự khác nhau giữa Buffers và Cached

Cached Là kích thước của page cache. Buffers là kích thước của in-memory block I/O buffers. 2. Trả lời dài: Cả Cached và Buffers...