Trang Chủ Tags Apply

Tag: apply

Call, Apply và Bind trong JavaScript

Như chúng ta đều biết, trong javascript mỗi đối tượng có thuộc tính và phương thức riêng của nó. Hãy xem qua đoạn code...