[Swift 2] Struct và Class (P1)

308

Có lẽ chưa bao giờ Struct lại được đề cao như vậy, đặc biệt là trong Swift, struct rất mạnh và khiến không ít developer đặt câu hỏi “Struct và Class khác nhau ra sao” và “Khi nào xài Struct, khi nào xài Class”

Techtalk via IDE Academy

CHIA SẺ