Sử dụng phím space thay vì phím tab giúp lập trình viên kiếm được nhiều tiền hơn

3285

Báo cáo thường niên của Stack Overflow thông báo nhiều thông tin không tốt: “Mọi người vẫn sử dụng PHP”, “Perl vẫn tồn tại” là một trong những ví dụ.

Nhưng việc PHP vẫn còn được mọi người sử dụng hay Perl vẫn tồn tại, vẫn chưa phải là tin xấu nhất. Chưa năm nào khảo sát của Stack Overflow lại gây nhiều tranh cãi như khảo sát 2017. Khi kết quả từ khảo sát của của Stack Overflow cho thấy: những nhà phát triển sử dụng phím tab có mức thu nhập trung bình là 43.750 USD. Trong khi đó các developer sử dụng phím Space kiếm được trung bình khoảng 59.180 USD. Cao hơn hẳn so với lập trình viên sử dụng phím Tab.

Có lẽ bạn sẽ thắc mắc đối với những lập trình viên sử dụng cả phím tab cho thụt đầu dòng và dùng phím spaces cho alignment thì sẽ thế nào? Thật không may, khảo sát không thể phân biệt được họ với những người dùng Tab thuần túy khác.

Khảo sát cho kết quả tương tự khi thực hiện trên những ngôn ngữ lập trình, trình độ học vấn, kinh nghiệm, quốc gia khác nhau. Thực tế thì việc sử dụng Space không mang lại nhiều lợi ích hơn việc sử dụng phím Tab.

Nhưng khi các yếu tố về quốc gia, sử dụng ngôn ngữ lập trình, trình độ học vấn, kinh nghiệm là việc, và một số yếu tố khác được giữ nguyên đều cho ra kết quả là lập trình viên sử dụng phím Space có mức thu nhập cao hơn 8,6 lần so với lập trình viên sử dụng phím Tab, tương đương với lợi thế 2 đến 4 năm kinh nghiệm.

Techtalk

CHIA SẺ