Sử dụng Data attribute trong HTML

3457
photo: hongkiat

Sử dụng data attribute trong HTML

Hôm nay trong lúc làm chức năng mới cho hệ thống Color ME, mình có dùng lại Data attribute trong HTML, tiện thể mình làm bài blog chia sẻ về sử dụng thuộc tính này

Cú pháp HTML

Tất cả mọi thuộc tính có tiền tố Data- đều là Data attribute. Data attribute sẽ giúp bạn lưu thêm thông tin vào thẻ html. Đặc biệt, Data attribute sẽ giúp các bạn có thể lấy được thông tin ra bằng javascript một cách nhanh chóng. Ví dụ:

Cách lấy Data attribute bằng Javascript

Lấy dữ liệu ra trong từ Data attribute trong Javascript dễ như ăn bánh. Bạn hoàn toàn có thể dùng cách truyền thống là getAttribute() để lấy ra. Tuy nhiên, Bạn hoàn toàn có thể lấy ra bằng cách đơn giản như sau:

Bạn hoàn toàn có thể set được giá trị Data attribute bằng cách sau:

Truy cập Data attribute bằng CSS

Data attribute cũng hoạt động như mội attribute thông thường. Bạn có thể thay đổi css bằng attribute selectortheo data attribute như sau:

Trong ví dụ sau, mình sẽ lấy giá trị trong data attribute và set vào trong nội dung của thẻ element như sau.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về thuộc tính content trong css ở đây

Cám ơn bạn đã đọc bài viết. Nếu mình có nhầm lẫn hoặc bạn có ý kiến đóng góp, xin vui lòng comment ở bên dưới.

  • Hãy kipalog nếu bài viết bổ ích với bạn.
  • Nhớ theo dõi mình để nhận được thông báo khi có bài viết mới

Nguồn thao khảo

  1. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/HTML/Howto/Use_data_attributes
  2. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/content

Techtalk via kipalog