Roadmap backend developer – Mọi thứ bạn cần biết để trở thành cao thủ lập trình backend

9793

Đây là roadmap dành cho backend với chi tiết thứ tự cũng như những lựa chọn để bạn theo đuổi trở thành một backend developer thực thụ

Thực hành với các package và library sau khi đã nắm vững nền tảng về ngôn ngữ dành cho backend

Sau đó hãy thử sức với framework

Cuối cùng hãy liên tục tìm hiểu mọi thứ mà bạn cảm thấy hứng thú

Techtalk via kamranahmedse