Một số kỹ thuật Refactoring phổ biến

Trong quá trình code mình nhận thấy với những hàm được viết quá nhiều dòng,...

Cách mà python implement switch case

1. Giới thiệu Khi mình tìm hiểu python ta đã thấy một điều quái lạ là...

Đánh cắp Cookie bằng cách lợi dụng lỗi bảo mật XSS

Thông thường khi tạo TC cho một textbox ta sẽ có một case để check...

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển bản thân (Newbie)

Giới thiệu Tiếp xúc nhiều với người Nhật thì thấy một điểm khác biệt rõ rệt...

8 useful CSS tricks

Người viết: Nguyen Nhat Anh 1. Sticky Footer Hầu hết các bạn làm về web đều biết...