10 thuật toán machine learning mà lập trình viên cần biết

Không còn nghi ngờ gì nữa, lĩnh vực học máy / trí tuệ nhân tạo...

[Ebook] Học Python cho người chưa từng lập trình

Có thể xem cuốn sách Python for Everybody – Exploring Data in Python 3 như...

Một vài Tips & Tricks với Android Studio

I. Giới thiệu Gần như 99,99% các bạn Android developers đều sử dụng Android Studio...

5 đầu sách về Hibernate mà Java Programmer phải đọc qua

Hibernate là một trong những open-source framework ORM (Object Relational Mapping) phổ biến nhất, được...

Giải thích hoạt động của Flexbox thông qua ảnh gif

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về 5 thuộc tính cơ...