React 16 JavaScript UI library có gì mới?

987

React 16, phiên bản mới nhất của JavaScript library building UIs, với code đã được viết lại nhằm cải thiện hiệu năng.

React 16 chính là phiên bản “đập đi xây lại” React core, với sự chính xác trong khả năng đáp ứng các app phức tạp bằng thuật toán đối chiếu mới.

Các tính năng chính trong React 16 bao gồm:

  • Component stack trace giúp việc debug dễ dàng hơn
  • Trả strings/arrays trực tiếp từ các phương pháp component render.
  • Một streaming server-side renderer mới nhanh hơn.
  • Cải thiện hiệu năng
  • Chuyển đổi từ BSD + Patents license  qua MIT license.

Hãng cũng hứa hẹn các phiên bản sau của React 16 sẽ có tính năng render không đồng bộ, cho phép xử lí các component lớn mà không gây block và cản trở execution thread chính. Phiên bản đầu tiên của React 16 sẽ tập trung vào việc tương thích với các app, và tạm thời sẽ chưa tích hợp khả năng async.

Mặt dù mọi thứ bên trong của React đã được viết lại trong React 16, public API vẫn có thể xem như không thay đổi. Sophie Alpert,Facebook’s engineering manager của React, cho biết mục đích là để giúp developers không phải phải viết lại các component có sẵn trong React.

Các code mới trong React 16 được viết chung với code cũ trong GitHub repo, Bạn có thể chuyển đổi qua 2 bên nhờ vào Boolean useFiber feature flag. Nhờ đó cho phép Facebook viết lên những tính năng mới mà không gây ảnh hưởng lên những user khác cũng như quá trình fix bug trên code cũ.

Techtalk via Infoworld

CHIA SẺ