Phiên bản TensorFlow machine learning 1.4 có gì mới?

1385

TensorFlow là sự đóng góp ý nghĩa mà Google dành cho machine learning và khoa học dữ liệu, là một framework chung dùng phát triển các neural networks. Mặc dù còn khá mới, TensorFlow đã được xem như một platform thông dụng với người người dùng bởi sự mạnh mẽ cũng như dễ sử dụng.

TensorFlow 1.4 API additions

TensorFlow Keras API

Thay đổi lớn nhất trong TensorFlow 1.4 bao gồm 2 API quan trọng được thêm vào cho TensorFlow.  tf.keras API cho phép user thuê Keras API, một neural network library để chuyển đổi các software đang dùng Keras qua TensorFlow. Từ đó bạn sẽ có 2 lựa chọn là dùng Keras interface hoặc chấp nhận software được làm lại để dùng TensorFlow.

TensorFlow Dataset API

tf.data or Dataset API là thay đổi thứ hai được thêm vào trong TensorFlow APIs, ban đầu vốn chỉ là một contributed API nhưng giờ đã chính thức được hỗ trợ. Dataset API cung cấp những cách thức cần thiết giúp tạo và tái sử dụng input pipeline – tạo ra một dataset phức tạp từ nhiều nguồn được lượm lặt lại. Dataset cũng có những tính năng cụ thể liên quan  iteration (lặp) thông qua set – khi bạn muốn có nhiều training chạy qua một dataset với mỗi lần pass đều có hành vi và kết quả khác nhau.

Vấn đề tương thích trong TensorFlow Dataset API

Nếu bạn đã dùng qua contributed version của data API từ phiên bản trước của TensorFlow (tf.contrib.data), hãy lưu ý rằng tf.data API bản chính thức sẽ không tương thích ngược tốt và có khả năng cao là dẫn tới nhiều code bị crash.

Ví dụ, nếu lúc trước bạn dùng tf.contrib.data.rejection_resample(), hoặc tf.contrib.data.Iterator.from_dataset(), cả hai đều đã được sửa đổi – với cái đầu tiên có thêm một function mới trong khi cái kia đã bị xóa và thay bằng Dataset.make_initializable_iterator() function.

Đơn giản hóa TensorFlow Estimator

Rất nhiều build trên TensorFlow vô cùng tiện lợi. Với train_and_evaluate function giúp chạy TensorFlow’s Estimator vô cùng dễ dàng. Ngoài ra, một debugging system đã được tích hợp sẵn vào trong TensorFlow sẽ cho phép bạn execute Python code trong debugger’s command line một cách nhanh chóng.

TensorFlow CUDA và CuDNN support

TensorFlow 1.4 cũng hỗ trợ cho CUDA và CuDNN, Nvidia’s libraries cho phép điều khiến GPU (accelerated) data và deep learning, với các phiên bản lần lượt là 8 và 6. Dù không phải là phiên bản mới nhất nhưng TensorFlow’s developer cho biết trong release notes rằng “trong tương lai, chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật TensorFlow 1.5 với  CUDA 9 và CuDNN 7.”

Download TensorFlow 1.4 ở đâu?

Bạn có thể download chúng từ TensorFlow project page. Docker users có thể lấy trực tiếp bản hình pre-built TensorFlow Docker từ Docker Hub. Bạn cũng có thể compile các nguồn vào một binary, những nguồn này có thể tìm trên Github.

Techtalk via infoworld

CHIA SẺ