NVIDIA dừng hỗ trợ Driver cho các version 32-bit của Windows, Linux và FreeBSD

204

Version 390 sẽ là bản cập nhật driver cuối cùng cho các hệ điều hành bản 32-bit.

Mới đây, NVIDIA đã thông báo rằng họ sẽ dừng việc hỗ trợ cho version 32-bit của các hệ điều hành được hỗ trợ, và version 390 sẽ là bản cuối cùng cho các nền tảng này.

Tại thời điểm này, các hệ điều hành 32-bit vẫn đang cập nhật GeForce Game Ready Driver là Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux và FreeBSD.

NVIDIA cho biết rằng mặc dù bản sửa lỗi và các tính năng mới không còn được phát hành cho nền tảng này, việc bảo mật sẽ vẫn tiếp tục được cập nhật cho đến tháng 1 năm 2019.

“Sau khi phát hành version 390, NVIDIA sẽ không tiếp tục phát hành driver cho các hệ điều hành 32-bit với bất kì GPU nào. Các phiên bản driver sau này sẽ không hoạt động, hoặc cài đặt trên các hệ điều hành 32-bit. Các cải tiến, tối ưu hóa driver và các tính năng hệ điều hành trong các phiên bản driver sau khi phát hành bản 390 sẽ không được tích hợp lại vào phiên bản Release 390 hoặc các phiên bản trước đó.” NVIDIA cho biết.

NVS graphic broad đã hết thời

Ngoài ra, NVIDIA cũng hỗ trợ các bản graphic board NVS 310 và NVS 315, cùng bản fix lỗi bảo mật được cập nhật cho đến năm 2019 cho các lỗ hổng được đánh dấu theo mức độ ưu tiên thấp đến mức tối thiểu và cho đến tháng 12 năm 2021 cho những điểm quan trọng.

“Các phiên bản driver được phát hành sau này sẽ không hoạt động, hoặc cài đặt trên các hệ thống sử dụng các sản phẩm trên. Việc cải tiến, tối ưu hóa driver, và các tính năng hệ điều hành trong các phiên bản trình điều khiển sau khi Release 390 sẽ không được tích hợp lại vào phiên bản Release 390 hoặc các phiên bản trước đó”, NVIDIA cho biết.

Việc NVIDIA dừng hỗ trợ cho các hệ điều hành 32-bit không phải là sự kết thúc bời vì ngành công nghiệp game bị chi phối bởi các phiên bản 64-bit, nhưng thậm chí những khách hàng bị ảnh hưởng bởi quyết định này nên lên kế hoạch nâng cấp để hưởng lợi từ những cải tiến mới nhất.

Mặt khác, việc bảo mật sẽ tiếp tục được cập nhật thêm hai năm nữa, vì vậy nếu bạn không quan tâm về các tính năng mới, ít nhất hệ thống của bạn được bảo vệ và tất cả các lỗ hổng đều được vá.

Techtalk via Softpedia