Những nguồn học miễn phí hoàn toàn cho dân lập trình

22555

Tôi muốn chia sẻ với các bạn những tài nguyên miễn phí yêu thích của mình trong việc học viết code. Tất cả những nguồn này đều có chất lượng tốt và thân thiện với người mới bắt đầu!

Dành cho HTML và CSS

Cho JavaScript

Dành cho các ngôn ngữ lập trình và khái niệm khác

 • Trang web này có tất cả – từ HTML, CSS và JS cho đến các framework và ngôn ngữ lập trình khác. Nó có một định dạng hướng dẫn độc đáo REPL: Code Academy – đây sẽ là nơi mà tôi bắt đầu với việc học về lập trình.
 • Học một web framework –từ những dòng lệnh Python và Django cho đến HTML và CSS — tất cả được gói gọn chỉ trong một ngày học: Django Girls – Đây là trang hướng dẫn online khiến cho tôi có niềm đam mê với lập trình web
 • Hãy thử Ruby trực tiếp ngay trên trình duyệt của mình: Try Ruby
 • Github có rất nhiều series học về Git và GitHub trực tuyến trên web: Try Git

Dành cho Computer Science

 • Một loạt các hướng dẫn minh họa cho nguyên tắc cơ bản về khoa học máy tính: BaseCS – Ngoài ra, còn có cả phiên bản podcastvideo cho một số bài viết!
 • Các cheat sheet tôi viết khi còn chuẩn bị cho những buổi phỏng vấn lập trình: Coding Cheat Sheets
 • Phiên bản video của rất nhiều khóa học bao gồm computer science: MIT on YouTube

Dành cho thử thách Code Challenges

 • Hàng tấn thử thách với mức độ khác nhau: CodeWars
 • Thử thách code khác với tính nhất quán hơn: HackerRank
 • Các vấn đề về toán lập trình: Project Euler

Các Library tuyệt vời dành cho người mới

 • Tạo art với JavaScript: P5 JS
 • Tạo một customized map với JavaScript: Leaflet
 • Tạo một virtual reality application với HTML: A-Frame
 • Tạo một JavaScript game: Phaser

Techtalk via Dev.to

CHIA SẺ