Ngôn ngữ gì thích hợp với viết thuật toán nhất

4840

Tại sao React lại tuyệt vời đến vậy, giống như cách mà bạn hay dùng Shell để điều khiển các ứng dụng viết bằng C để vừa chạy nhanh vừa phát triển nhanh?

Các bạn hay nói đến C hay Java khi viết thuật toán, thực ra đó là quan niệm sai lầm, C thích hợp với viết nền tảng ứng dụng mức thấp do nó gần với assembly, gọi được các chỉ lệnh hoặc api mức thấp của hệ thống, còn thuật toán thì dùng C rất khổ sở, thế nên hồi xưa mới có Visual Basic 6 huyền thoại mà các nhà khoa học rất thích.

Tham gia ngay để biết thêm về cuộc chiến


Python và JavaScript rất thích hợp làm thuật toán, do khi code không phải quan tâm tiểu tiết như ép kiểu, rồi thiếu đóng mở ngoặc, hay dấu ” khi truy cập thuộc tính, thì mới tập trung vào thuật toán được và thuật toán nó nhanh hơn nhau vì giải thuật hơn là tốc độ thực thi ngôn ngữ, thứ giải quyết bằng cache opcode hoặc bytecode dễ dàng, và thường nó cũng chỉ chạy ít process hoặc là được cache lại kết quả, hay cache hàm tính.


Bắt đầu với C và C++, cày các giải thuật, sau đó nhảy qua Visual Basic, PHP, Javascript, C#, Erlang, Ruby, Object C, Swift, kinh qua cả tá framework, cuối cùng nhận thấy rằng với Javascript và nodejs, code mới thực sự chất, còn thích nhanh và tốc độ với ngôn ngữ cấp thấp, hãy tích cực dùng tool với các chương trình biên dịch có sẵn và sử dụng script để kết hợp lại với nhau, tận dụng sức mạnh của C và sự mềm dẻo của Unix Shell để điều khiển, ở mức độ nào đó, nó giống với việc là sử dụng sự mềm dẻo của Javascript để điều khiển các thành phần native tốc độ code bằng ngôn ngữ cấp thấp hơn.

Techtalk via anhtupham

CHIA SẺ