Microsoft cập nhật tính năng project references trong TypeScript 3.0

612

Microsoft đã tung ra phiên bản 3.0 của JavaScript plugin TypeScript vào ngày hôm nay, bao gồm static types, type declarations và type annotations dành cho người dùng JavaScript. Mặc dù công ty cho biết bản cập nhật sẽ không có quá nhiều thay đổi lớn.

Theo TypeScript program manager, Daniel Rosenwasser, nhấn mạnh tính năng mới với tên gọi là project reference, sẽ giúp các nhà phát triển dễ dàng chia sẻ các dependencies giữa nhiều dự án TypeScript bằng cách cho phép các tệp tsconfig.json tham chiếu lẫn nhau.

Rosenwasser viết: “Việc chỉ định những dependencies này giúp việc chia code của bạn thành các project nhỏ hơn dễ dàng vì nó mang lại cho TypeScript (và các công cụ xung quanh nó) một cách để hiểu build order và cấu trúc output”. Điều đó có nghĩa là những thứ như giúp lập trình diễn ra nhanh hơn và hỗ trợ cho việc điều hướng, chỉnh sửa và tái cấu trúc giữ các project. Kể từ khi 3.0 đặt nền móng và đưa ra các API, nên mọi build tool đều có thể thực hiện những điều nói trên”

Với TypeScript 3.0’s –build flag, người dùng có thể xây dựng các projects và dependencies mà không cần cáccompilers hoặc tools bên ngoài và vẫn kiểm soát được cấu trúc của đầu ra, cũng như là tránh việc các dependencies bị trùng lặp trong quá trình build khi sử dụng project reference, Rosenwasser giải thích.

Bản cập nhật cũng chứa các tuple types phong phú hơn cùng một loại “unknown” type mới, với khá hoạt động tương tự như bất kì loại type khác, nhưng sẽ tung ra các cảnh báo trong IDE khi bị tham chiếu không chính xác. Cuối cùng, trình soạn thảo cũng nhận được các cải thiện trong UX cho báo cáo lỗi và cảnh báo.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các thay đổi này và những cải tiến khác trong TypeScript 3.0 tại đây.

Techtalk via sdtimes

CHIA SẺ