Kỹ sư Việt Nam có khả năng nắm bắt và học hỏi không thua kém bất kỳ quốc gia nào

1238

CHIA SẺ