Khôi phục dữ liệu trước thời điểm xóa nhầm sqlserver 2008

2139

Hôm nay, mình xin hướng dẫn các bạn khôi phục dữ liệu lại trước thời điểm khi các bạn xóa nhầm một hay nhiều bảng nào đó trong cơ sở dữ liệu.

Làm việc với database là công việc thường xuyên đối với coder, nhưng một này nào đó, các bạn lỡ tay viết câu truy vấn delete thiếu điều kiện hay nhầm bảng table, lúc đó, dữ liệu mất sạch.

Dữ liệu hiện tại thì chỉ có backup ngày hôm qua, Bây giờ, các người sử dụng phần mềm bạn chắc chắn sẽ không truy cập được. Bây giờ, chắc chắn bạn đang rất lo lắng, chẳng biết xử lý như thế nào. Sếp mà biết được thì xong, chuẩn bị nhận lương rồi ra về 🙂 hii.

Mình cũng đã từng trải qua, cái cảm giác này rồi, bị thằng bạn càm ràm cả ngày, nào là chầu nhậu, chầu nước… kính thưa các thứ. :)))

Bây giờ, mình sẽ làm một ví dụ để các bạn dễ hình dung.

– Đầu tiên mình sẽ tạo database tên SINHVIEN, và bảng table tbl_sinhvien(masv, tensv).

– Bây giờ, mình sẽ tiến hành backup toàn bộ database SINHVIEN.

– Mình tiếp tục tiến hành thêm dữ liệu mới, sau khi backup.

– Sau đó, do sơ xuất mình chạy nhầm câu lệnh sql delete

– Đến đây, là dữ liệu của bạn đã mất sạch, giờ nếu mình khôi phục dữ liệu vừa backup vào thì ba dòng dữ liệu mình mới thêm vào sẽ không có. Các bạn đừng lo lắng, bây giờ mình cần làm đầu tiên là đóng database lại, để không cho ai có thể cập nhật dữ liệu vào.  Bằng cách là chuyển sang chế độ SINGLE_USER.

– Tiếp đến mình cần ghi lại thời điểm chính xác trước khi chạy câu lệnh xóa dữ liệu.

– ví dụ, khi mình chạy nhầm câu lệnh xóa là thời điểm 2016-03-18 20:27:16.473, vậy mình cần khôi phục lại dữ liệu trước thời điểm đó. ví dụ: 2016-03-18 20:25:16.473

– Bây giờ mình tiếp tục backup log lại như sau:

+ Bây giờ, mình tiến hành khôi phục dữ liệu full backup

– Tiến hành khôi phục lại backup log

– Đến đây, là mình đã thành công.

Nhưng hiện tại database mình đang ở chế độ SINGLE_USER bây giờ mình sẽ chuyển lại sang chế độ MULTI_USER để mọi người có thể truy cập lại và cập nhật dữ liệu.

Các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn:

Techtalk via laptrinhvb

CHIA SẺ