Khoẻ để code!

920

 

Hãy đọc The Healthy Programmer – một cuốn sách viết về sức khỏe dành riêng cho developer. Đây là một trong những quyển sách hay từ it-ebooks, Như tựa đề, đây là một cuốn sách dành cho dân lập trình, nhưng nội dung không nói gì về lập trình mà lại nói đến một vấn đề mà lập trình viên nào cũng quan tâm: sức khỏe.

Link Download: Tại Đây

CHIA SẺ