Kế hoạch Microsoft dành cho VS code trong năm 2018

4277

Microsoft đã lên sẵn kế hoạch cho tương lai của  Visual Studio Code với roadmap mới dành cho 2018. Hãng cho biết sẽ tập trung vào: happy coding; Node, JavaScript và TypeScript; cũng như mở rộng thêm hệ ecosystem vốn đã rất đa dạng phong phú.

Với “happy coding”, Microsoft muốn trải nghiệm với code editor ngày càng được cải thiện với position editors và panes, multi-selection va supporting multi-root workspaces. “Bạn sẽ thấy ngay sự đột phá trong hiệu năng, hỗ trợ bản ngữ, cũng như khả năng tiếp cận giúp cho các dev đều có thể làm việc hiệu quả với  VS Code” – nhóm viết trên roadmap. Những cải thiện sẽ bao gồm: Tăng hiệu năng startup, giảm tốn bộ nhớ, dễ truy cập,  language support pack, trải nghiệm Windows update tốt hơn cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhóm phát triển cũng cho biết rằng họ sẽ tiếp tục tập trung vào việc update cho code editing, navigation, cũng như trải nghiệm trong TypeScript và JavaScript. Mặt khác, nó cũng giúp việc debugging trong các applications biết bằng Node dễ dàng hơn. Ngoài ra, language Server Protocol; debug adaptor protocol; JavaScript discoverability cũng sẽ được quan tâm.

“Tất nhiên, VS Code sẽ không chỉ đơn giản là một Node, JavaScript, và TypeScript tool. Với khả năng mở rộng cũng như hệ thống ecosystem phong phú, bạn có thể cái đặt hỗ trợ cho gần như mọi ngôn ngữ và framework từ  C++ đến C#, Go, Python” – Microsoft nhấn mạnh.

Những update khác sẽ tập trung vào  extension recommendation system, extension searching, khả năng tìm kiếm lỗi, language API.

Bạn có thể xem roadmap tại đây.

Techtalk Via sdtimes

CHIA SẺ