Java 11 có gì đáng để mong đợi?

5025

CORBA, Java EE và JavaFX support sẽ bị xóa bỏ, trong khi chỉ một số ít các tính năng mới được bổ sung.

Oracle đã phát hành bộ Kit Java Development 10, và phiên bản tiếp theo chính là JDK 11. Tuy nhiên cho đến nay chỉ một số ít các tính năng của phiên bản 11 được công bố.

Java 11 cũng được thiết lập để loại bỏ CORBA và Java EE (đã được đổi tên thành Jakarta EE), cũng như việc loại bỏ JavaFX.

Không giống như JDK 10, JDK 11 sẽ có một bộ tài liệu tham khảo hỗ trợ dài hạn của Java Platform, Standard Edition (Java SE) 11. JDK 11 được thiết lập để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ Oracle cho đến tháng 9 năm 2023 với các bản vá lỗi và cảnh báo an ninh, cho đến năm 2026.

Các tính năng mới được thêm vào trong JDK Java 11

Tại thời điểm này, JDK 11 đã chính thức có ba tính năng mới, mặc dù theo dự kiến có thể là nhiều hơn. Các tính năng mới gồm:

  • Epsilon garbage collector (Bộ thu gom Epsilon) được coi là bộ thu “no-op”, sẽ đảm nhiệm việc phân phát bộ nhớ mà không cần thực hiện bất kỳ cơ chế khôi phục nào. Các trường hợp của Epsilon bao gồm kiểm tra hiệu suất, bộ nhớ, và giao diện máy ảo. 
  • Cú pháp về biến cục bộ cho tham số lambda giúp căn chỉnh cú pháp của một khai báo tham số chính thức trong một biểu thức được đánh máy với cú pháp của khai báo biến cục bộ. Điều này sẽ cho phép var được dùng khi khai báo các tham số chính thức của một biểu thức lambda.
  • Định dạng class-file của Java sẽ được mở rộng để hỗ trợ  CONSTANT_Dynami  tốt hơn. Mục tiêu là giảm chi phí và các gián đoạn trong quá trình phát triển các hình thức mới của các ràng buộc tập tin.

Những thay đổi từ Java JDK 11

Java EE và CORBA đã bị phản đối từ bản Java SE 9, và sẽ không xuất hiện trong bản 11 này.

Java SE 6, được phát hành vào tháng 12 năm 2006, bao gồm dịch vụ web đầy đủ cho sự tiện lợi của các developer – bao gồm bốn công nghệ được tích hợp cho nền tảng Java EE: JAX-WS (Java API cho các dịch vụ Web dựa trên XML, JAXB (Java Architecture dành cho XML Binding), JAF (JavaBeans Activation Framework), Common Annotations cho Java. Qua thời gian, các phiên bản Java EE đã phát triển, dẫn đến những khó khăn với Java SE, chẳng hạn như các công nghệ không liên quan đến Java SE và khó bảo trì hơn trên cả hai Java các phiên bản độc lập của các công nghệ Java EE được cung cấp từ các trang web bên thứ ba, Oracle cho biết không còn cần phải có chúng trong Java SE hoặc trong JDK.

Tuy nhiên, một số ứng dụng sẽ không chạy nếu họ dựa vào hỗ trợ out-of-the-box trong JDK của Java EE API. Sự nhầm lẫn và nguồn không tương thích bị phát sinh khi chuyển JDK 6, 7 hoặc 8 sang phiên bản mới hơn. Oracle cho biết các nhà phát triển bị ảnh hưởng bởi những rủi ro này có thể triển khai các phiên bản thay thế của công nghệ Java EE.

CORBA có từ những năm 1990, và Oracle cho biết ngày nay không có sự quan tâm đáng kể nào trong việc phát triển các ứng dụng Java hiện đại với CORBA. Và chi phí duy trì sự hỗ trợ của CORBA lớn hơn lợi ích còn lại của nó.

Nhưng việc loại bỏ rủi ro của CORBA khi triển khai CORBA sẽ không chạy nếu chúng chỉ bao gồm một tập hợp các API của CORBA và mong muốn JDK cung cấp phần còn lại. Không có phiên bản CORBA của bên thứ ba và không chắc chắn nếu bên thứ ba có thể tiếp tục bảo trì API của CORBA hay không.

JavaFX đang được gỡ bỏ vì vậy nó không được ràng buộc với lịch trình cập nhật hàng năm hai lần của Java JDK.

Techtalk Via Infoworld

CHIA SẺ