Hướng dẫn viết chat bot cho Facebook – Phần 3: Deloy và submit bot cho Facebook

333

au khi đọc và làm theo phần 2, các bạn đã có 1 con bot chạy được. Tuy nhiên, Cloud9 chỉ hỗ trợ các bạn code và deploy để test thứ chứ không hỗ trợ hosting. Sau khoảng 2,3 tiếng không sử dụng, cloud9 sẽ tự tắt server làm bot ngưng hoạt động. Do đó chúng ta phải deploy con bot lên một host khác.

Deploy bot lên OpenShift

Ở đây mình lựa chọn OpenShift vì nó free, tốc độ cũng khá nhanh, lại dễ deploy. Sau 24h không hoạt động thì nó mới cho host ngủ. Một lựa chọn khác là heroku, host heroku cũng sẽ tự ngủ sau 2, 3 tiếng không sử dụng. Các bạn làm theo video để deploy bot lên host nhé nhé.

Test và Submit bot cho Facebook

Sau khi deploy, bot của bạn đã có thể hoạt động ổn định. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có mình bạn có thể sử dụng con bot này. Để mọi người có thể sử dụng bot, bạn cần phải nộp bot cho Facebook xét duyệt. Xem video để biết cách làm rủ bạn bè test hộ và submit bot cho Facebook nhé.

Techtalk via Toidicodedao

CHIA SẺ