Hướng dẫn cài đặt VirtualBox trên Linux (Ubuntu)

493

Đây sẽ là video dưới là hướng dẫn cài đặt VirtualBox cho linux. Đối với Windows thì dễ dàng hơn nên mình không làm video.

Các bước thực hiện trong video

  1. Tải Virtualbox từ trang chủ, lưu ý copy link download theo video và truy cập vào folder trên server để tải thêm gói extention, nên tải đúng bản extention vì thông thường có đến 2 gói. Theo kinh nghiệm thì chọn gói có mã số trùng với file deb chúng ta đã tải.
  2. Cài đặt Virtualbox thông qua cửa sổ dòng lệnh
  3. Cài đặt gói extention(mọi người lưu ý làm đúng theo hướng dẫn chạy Virtualbox với quyền root rồi mới cài để tránh xải ra lỗi)

Đối với mình khi sử dụng VirtualBox luôn chạy với quyền root(cao cấp nhất) để có thể sử dụng full các tính năng của VirtualBox như sharefolder , thêm thiết bị ngoại vi.

CHIA SẺ