Game Developer Roadmap 2018 – Bí kíp trở thành một lập trình viên phát triển game

2637

Bắt đầu với lựa chọn đầu tiên về phương hướng của bạn muốn trở thành

Dù là vị trí nào thì bạn đều sẽ cần có kiến thức với Git – Version Control cũng như Github.

Nếu bạn trọn theo con đường Client Programmer

Hãy học  C# và Unity, tập trung vào phần cấu trúc cũng như tập làm những game đơn giản 2D.

Sau đó, bạn sẽ cần đào sâu về mảng data structure và thuật toán.

Nếu bạn theo con đường Server Programmer

Quả thật làm nghiệp Game vốn không hề dễ dàng khi bạn sẽ cần tinh thông rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì thế hãy chuẩn bị cho mình một nền tảng vững vàng và có kết hoạch học thật cụ thể.

Techtalk via codeburst

CHIA SẺ