Eclipse thông báo EE4J sẽ thay thế cho Java EE

1132

Eclipse,đã chuyển 9 project đề suất lên Eclipse Enterprise for Java (EE4J), đây là bước đầu tiên hướng tới việc chuyển đổi từ Java EE (Enterprise Edition) sang một công cụ mã nguồn mở.

Các project đề xuất này được công khai để cộng đồng từ Java đến JSON và REST nhận xét. Đây là động thái đáp lại quyết định của Oracle vào tháng 8 (biến Java thành nền tảng công cụ opensource), nhắm giúp Eclipse sẽ tiếp tục phát triển. Điều này xảy ra do sau một năm kinh hoàng đối với Java, dẫn đến việc Oracle quyết định nâng cấp Java EE sau khi bị chỉ trích và Java EE chỉ tồn tại trong năm nay.

9 đề xuất, được thông báo vào tuần trước bởi CEO Eclipse, ông Mike Milinkovich, bao gồm:

  • Eclipse Grizzly, một framework được thiết kế để giúp các lập trình viên khai thác được các lợi thế của API NIO,  giúp dễ dàng hơn trong việc viết các ứng dụng có khả năng scale server trong Java.
  • Eclipse Jersey, framework REST. Dự án này giúp tham chiếu implementation của JAX-RS.
  • Eclipse JSON Processing, cung cấp một API để xử lý các dữ liệu JSON.
  • Eclipse Message Service API for Java, cho phép nhắn tin giữa các máy client. Một API mang lại Java Message Service.
  • Eclipse Mojarra, hoạt động như reference implementation của JavaServer Faces (JSF) để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web.
  • Eclipse OpenMQ, bao gồm nền tảng Message oriented Middleware (MOM) (định hướng tin báo).
  • Eclipse RESTful Web Services API for Java, gồm một API và bộ test dành cho Java API và RESTful Web Services (JAX-RS).
  • Eclipse Tyrus, mang lại khả năng reference implementation của Java API cho WebSocket và cho phép phát triển các ứng dụng WebSocket để liên kết hai chiều giữa server và remote host.
  • Eclipse WebSocket API for Java, để tích hợp WebSocket vào ứng dụng client và server.

Ngoài những dự án này, hai cái khác cũng đang trong quá trình dịch chuyển sang EE4J. Bao gồm EclipseLink, cung cấp một giải pháp open source cho Java và Eclipse Yasson, một framework Java cung cấp lớp kết nối giữa các class Java và JSON.

Techtalk via Infoworld

CHIA SẺ