[Ebook] Tổng hợp công thức Java bạn phải biết

977

Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Nó là một trong những ngôn ngữ được chấp nhận rộng rãi nhất bởi vì các tính năng thiết kế và lập trình của nó, đặc biệt rằng bạn có thể viết một chương trình một lần và chạy nó ở mọi nơi.

Cuốn sách này cung cấp một loạt các ví dụ phát triển phần mềm trong mã Java 9 đơn giản và dễ hiểu, cung cấp các tài nguyên từng bước và các phương pháp tiết kiệm thời gian để giúp bạn giải quyết các vấn đề về dữ liệu một cách hiệu quả. Bắt đầu với việc cài đặt Java, mỗi công thức giải quyết một vấn đề cụ thể, với một cuộc thảo luận giải thích giải pháp và cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách nó hoạt động.

Chúng bao gồm các khái niệm chính như Project Jigsaw và các công cụ khác nhau sẽ cho phép bạn mô đun hóa ứng dụng của mình. Bạn sẽ tìm hiểu những tính năng mới qua công thức từ đó sẽ làm cho các ứng dụng của bạn, an toàn và nhanh chóng.

Link download: http://slimshare.com/file/5b2ccc66ae2aeb71b8138bd9

CHIA SẺ