[Ebook] Những bài tập giúp nâng cao kỹ năng xử lý tình huống trong C++

803

Exceptional C++ mang đến bạn những ví dụ cơ bản của C++. Bạn là người thích giải quyết các vấn đề và câu đố trong C ++ ? Bạn thích viết code hiệu quả và tiện ích hơn? Hãy dành một vài phút đọc và thử thách bản thân với một số vấn đề về thiết kế và lập trình C ++ trong cuốn sách này.

Các câu đố và các vấn đề trong Exceptional C++ không chỉ mang tính chất giải trí, mà chúng còn giúp bạn trau dồi kỹ năng của mình để trở thành người lập trình C ++ tốt nhất trong khả năng của bạn. Nhiều vấn đề này được chọn lọc từ Guru of the Week nổi tiếng của nhóm comp.lang.c ++, đã được kiểm duyệt và cập nhật để phù hợp với tiêu chuẩn ISO / ANSI C ++ hiện nay.

Mỗi vấn đề sẽ được phân loại theo độ khó và được thiết kế để minh họa cho các lỗi lập trình “khá hiểm” hoặc những lưu ý trong giai đoạn thiết kế. Hoặc khi bạn có cơ hội tự mình thử một giải pháp mới, thì trong cuốn sách đã có những phần phân tích code, minh họa những gì sẽ xảy ra và cho biết cách khắc phục nếu có sự cố. Các chủ đề trong C ++, các vấn đề và giải pháp giải quyết các vấn đề quan trọng như:

  • Lập trình và cách viết các template có thể tái sử dụng
  • Các vấn đề về bảo mật
  • Thiết kế và kế thừa lớp
  • Compiler firewall và Pimpl Idiom
  • Tra cứu tên,namespace và Interface Principle
  • Các vấn đề về kỹ thuật quản lý bộ nhớ
  • Tối ưu hóa

Hãy thử các kỹ năng của bạn với những thử thách và rút kinh nghiệm để tạo ra code C ++, hiệu quả, mạnh mẽ và tiện lợi.

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

CHIA SẺ