[Ebook] Mang bạn đến gần với C# hơn

749

Beginning C# Object-Oriented Programming sẽ đưa bạn vào thế giới phát triển hiện đại khi bạn nắm vững các nguyên tắc cơ bản của lập trình với C# và học cách phát triển mã hiệu quả, có thể tái sử dụng, thanh lịch thông qua phương pháp lập trình hướng đối tượng (OOP). Đưa các kỹ năng của bạn ra khỏi thế kỷ 20 và vào kỹ năng này với hướng dẫn có khả năng truy cập, hướng dẫn nhanh của Dan Clark đối với C# và lập trình hướng đối tượng, được cập nhật hoàn toàn cho .NET 4.0 và C# 4.0. Khi bạn code theo các kỹ thuật và luyện tập tốt nhất để thuần thục C#, một trong những ngôn ngữ đương đại phổ biến nhất thế giới, bạn sẽ trải nghiệm mô hình ứng dụng “real world” thông qua các nghiên cứu điển hình, cho phép bạn kết hợp C# và OOP (lập trình hướng đối tượng) với nhau để code của bạn có thể tái sử dụng, hiện đại và hiệu quả.

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Các tài liệu khác bạn có thể quan tâm:

CHIA SẺ