[Ebook] Làm quen với JavaScript nhanh chóng

886

Ngoài cuốn You don’t know JavaScript thì mình thấy cuốn Secrets of the JavaScript Ninja cũng là một tài liệu rất đáng giá cho anh em mới tiếp cận vì nó sử dụng các ví dụ thực tế để minh họa rõ ràng cho từng khái niệm và các kỹ thuật cốt lõi. Ấn bản này cho bạn thấy làm thế nào để nắm vững các khái niệm chính của JavaScript như chức năng, closure, đối tượng, prototype và promise. Nó bao gồm các API như DOM, event và timer. Bạn sẽ khám phá ra các kỹ thuật hiệu quả nhất như kiểm tra và phát triển trình duyệt chéo, tất cả đều đến từ chia sẻ của các lập trình viên JavaScript chuyên nghiệp.

DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

CHIA SẺ